Norges Brannkasse Gimsøy og Valberg, Branntakstprotokoller med skjema, nr. 3: 1944-1949, Astaref: SAT/A-5588/Fb/L0003

Kildeinformasjon

Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-5588/Fb/L0003
Lenke til Arkivportalen
Norges Brannkasse Gimsøy og Valberg Fb: Branntakstprotokoller med skjema
L0003: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 3 /28.06.1944 - 08.11.1949 - Branntakstprotokoll med skjema Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.