Norges Brannkasse Gimsøy og Valberg, Branntakstprotokoller med skjema, nr. 2: 1922-1929, Astaref: SAT/A-5588/Fb/L0002

Kildeinformasjon

Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-5588/Fb/L0002
Lenke til Arkivportalen
Norges Brannkasse Gimsøy og Valberg Fb: Branntakstprotokoller med skjema
L0002: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 2 /23.09.1922 - 24.08.1929 - Branntakstprotokoll med skjema Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.