Norges Brannkasse Vefsn, Branntakstprotokoller med skjema, nr. 6: 1914-1918, Astaref: SAT/A-5573/Fb/L0006

Kildeinformasjon

SAT/A-5573/Fb/L0006
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Trondheim Norges Brannkasse Vefsn Fb: Branntakstprotokoller med skjema
L0006: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 6/17.10.1914 - 01.10.1918 - Branntakstprotokoll med skjema Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger