Norges Brannkasse Vefsn, Branntakstprotokoller med skjema, nr. 6: 1914-1918

Kildeinformasjon

- - - - - Branntakster nr. 6/17.10.1914 - 01.10.1918 - Branntakstprotokoll med skjema Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger