Norges Brannkasse Vefsn, Branntakstprotokoller med tekst, nr. 13: 1955

Kildeinformasjon

- - - - - Branntakster nr. 13/28.10.1955 - 29.10.1955 - Branntakstprotokoll med tekst Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger