Sande lensmannskontor, Branntakster, Branntakstprotokoller, nr. 3: 1892-1916, Astaref: SAKO/A-546/Y/Yc/Yca/L0003

Kildeinformasjon

SAKO/A-546/Y/Yc/Yca/L0003
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Kongsberg Sande lensmannskontor Y: Diverse
Yc: Branntakster
Yca: Branntakstprotokoller
L0003: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 3/21.06.1892 - 24.02.1916 - Branntakstprotokoll Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger