Norges Brannkasse, Vestre Toten, Branntakstprotokoller, nr. 3: 1937-1949

Kildeinformasjon


Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Hamar Norges Brannkasse, Vestre Toten Branntakster nr. 3/16.09.1937 - 05.03.1949 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger