Norges Brannkasse, Vestre Toten, Branntakstprotokoller, nr. 2: 1952-1955

Kildeinformasjon


Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Hamar Norges Brannkasse, Vestre Toten Branntakster nr. 2/29.05.1952 - 07.12.1955 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger