Kirkebok for Tjølling prestegjeld 1700-1813 (0725P), Astaref: SAKO/A-48/A/Aa/L0003

Kildeinformasjon

Statsarkivet i Kongsberg SAKO/A-48/A/Aa/L0003
Lenke til Arkivportalen
A-48: Tjølling sokneprestkontor
A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Kallsbøker
L0003: Kallsbok
Annen kirkebok nr. 1 /1700 - 1813 Vestfold fylke
Tjølling prgj.
Tjølling sokn
Notatside, 50-51: Anmerkning vedr. Præstegaarden 1762. Notatside, 104-105: Opplysninger om kaldet 1277-1834. Notatside, 126-127: Om Præstegaardens bygninger. Notatside, fra 190-191: Anmerkning til 1811: Om "blodgang" epidemiene i 1773 og 1785. Notatside, fra 196-197: Om "Ægteskabs Skilsmisse" og om "Misvæksten i Høsten 1812". Notatside, fra 204-205: "Følgerne af Misvæksten i 1812" - 1813. Notatside, 208-209: "Om Forandringen i Pengevæsenet efter Forordningen af 5. Jan. 1813". Notatside, 210-211: " Om Krigen 1813". Notatside, 266-267: "Om Norges Stilling og Krig udi Aaret 1814". Notatside, 352-353: "Om Laurvigs Grevskab". Notatside, 354-355: Vedr. ligninga 1818-1819. Notatside, 356-357: Om ligninga 1820-1821. Notatside, 388-389: "Om Laurvigs Grevskab". Annen liste, fra pag. 100-101: Statistikk 1671-1837. Annen liste, fra pag. 106-107: Folketelling 1801. Annen liste, fra pag. 214-215: Folketelling 1814-1815. Annen liste, fra pag. 320-321: Folketelling, stemmeberettigede 1815. Annen liste, fra pag. 326-327: Ligningsforretninger 1816. Annen liste, fra pag. 342-343: Ligningsforretninger 1818-1821. Annen liste, fra pag. 358-359: Matrikler 1819 for Sandar, Hedrum, Brunlanes og Tjølling. Annen liste, fra pag. 402-403: Ligningsforretninger 1822-1827. Kirkebøker Fødsel og dåp Forlovelse, lysning og ekteskap Død og begravelse Statlige arkiver Kirken

Referanser


Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.
{}