Naturhistorisk museum (Oslo), Zoologisk museum, lnr. 10: Fugl. Brev, Notater, Objektlister. Lumholtz samling, Borneo.

Kildeinformasjon


Lenke til Arkivportalen
Naturhistorisk museum (Oslo) 2: Fugl
Annen kilde nr. 10 /1951 - 1961 - Fugl. Brev, Notater, Objektlister. Lumholtz samling, Borneo. Statlige arkiver Institusjoner under departementene

Referanser


Brukerinnstillinger