Naturhistorisk museum (Oslo), Zoologisk museum, lnr. 1: Fisk. Innkomstjournal. Fiskesamlingen (IH), 1968-1970.

Kildeinformasjon


Lenke til Arkivportalen
Naturhistorisk museum (Oslo) 1: Fisk
Annen kilde nr. 01 /1968 - 1970 - Fisk. Innkomstjournal. Fiskesamlingen (IH), 1968-1970. Statlige arkiver Institusjoner under departementene

Referanser


Brukerinnstillinger