Naturhistorisk museum (Oslo), Zoologisk museum, lnr. 12: Fugl. Innkomstjournal. Fuglesamlingen, 1986-2000.

Kildeinformasjon


Lenke til Arkivportalen
Naturhistorisk museum (Oslo) 2: Fugl
Annen kilde nr. 12 /1986 - 2000 - Fugl. Innkomstjournal. Fuglesamlingen, 1986-2000. Statlige arkiver Institusjoner under departementene

Referanser


Brukerinnstillinger