Naturhistorisk museum (Oslo), Zoologisk museum, lnr. 11: Fugl. Innkomstjournal. Fuglesamlingen, 1975-1983.

Kildeinformasjon


Lenke til Arkivportalen
Naturhistorisk museum (Oslo) 2: Fugl
Annen kilde nr. 11 /1975 - 1983 - Fugl. Innkomstjournal. Fuglesamlingen, 1975-1983. Statlige arkiver Institusjoner under departementene

Referanser


Brukerinnstillinger