Naturhistorisk museum (Oslo), Zoologisk museum, lnr. 63: Vertebrater. Innkomstjournal. Vertebratsamlingen, 1952-1959.

Kildeinformasjon


Lenke til Arkivportalen
Naturhistorisk museum (Oslo) 5: Vertebrater
Annen kilde nr. 63/1952 - 1959 - Vertebrater. Innkomstjournal. Vertebratsamlingen, 1952-1959. Statlige arkiver Institusjoner under departementene

Referanser


Brukerinnstillinger