Naturhistorisk museum (Oslo), Zoologisk museum, lnr. 3: Fisk. Innkomstjournal. Fiskesamlingen (IH), 1986-2012.

Kildeinformasjon


Lenke til Arkivportalen
Naturhistorisk museum (Oslo) 1: Fisk
Annen kilde nr. 03 /1986 - 2012 - Fisk. Innkomstjournal. Fiskesamlingen (IH), 1986-2012. Statlige arkiver Institusjoner under departementene

Referanser


Brukerinnstillinger