Direktoratet for statens skoger, Arkivlister og arkivnøkkel til 10-serien, nr. 2: Arkivliste for 10.11-serien. Østfold til S.-Tr., mappe 1-925., Astaref: RA/S-1600/2/E/Eg/L0002

Kildeinformasjon

Riksarkivet Riksarkivet RA/S-1600/2/E/Eg/L0002
Lenke til Arkivportalen
Direktoratet for statens skoger E: 10-serien
Eg: Arkivlister og arkivnøkkel til 10-serien
L0002: Arkivliste for 10.11-serien. Akershus til Sør-Trøndelag fylke. Mappenr. 1 - 925
Annen kilde nr. 2 /1957 - 1992 - - Industri Sagbruk og trelastindustri Landbruk Skogbruk Seterbruk Statlige arkiver Institusjoner under departementene

Referanser


Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.