Rentekammeret Skatkammeret, Danske Sekretariat / Rentekammeret Danske Afdeling, Kammerkancelliet, Ekspeditionsprotokol, pk. 2212-14: 1699-1700

Kildeinformasjon


Lenke til Arkivportalen
Rentekammeret Skatkammeret, Danske Sekretariat (1660-1679) / Rentekammeret Danske Afdeling, Kammerkancelliet (1679-1771) -: Ekspeditionsprotokol (1660-1771)
2212-14: Ekspeditionsprotokol
Annen kilde nr. 2212-14 /05.09.1699 - 17.04.1700 - Ekspedisjonsprotokoll nr. F.4.1: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. - Bemerkninger til arkivserien i den danske arkivkatalogen Daisy: Kopibog over danske, norske og tyske ekspeditioner. Både åbne breve og missiver. Mangler 29. april 1667 - 15. maj 1669 og 7. maj 1720 - 1. september 1723. Protokollerne 1660-1679 har gl. nr. 1-15. Nr. 10-12 mangler. Nr. 10 (1667-1669) synes aldrig at være afleveret til Rentekammerarkivet. Nr. 12 synes identisk med "Protokol med Kammer- og Secrete Expeditioner 1665-1669" i Kabinetsarkivet. Kopibøker Eiendom Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner

Referanser


Brukerinnstillinger