Landssvikarkivet, Oslo politikammer, Dommer, nr. 818-820: Dnr. 3802 Johan Andreas Lippestad, 1945-1947, Astaref: RA/S-3138-01/D/Da/L0818

Kildeinformasjon

Riksarkivet RA/S-3138-01/D/Da/L0818
Lenke til Arkivportalen
RA/S-3138-01/D/Da/L0819
Lenke til Arkivportalen
RA/S-3138-01/D/Da/L0820
Lenke til Arkivportalen
Landssvikarkivet, Oslo politikammer D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Dommer
L0818: Dnr. 3802
Landssviksaker nr. 818-820 /1945 - 1947 - Dnr. 3802 Johan Andreas Lippestad Rettergang Personopplysninger 2. verdenskrig Landssvikoppgjøret Statlige arkiver Landssvikarkivet

Referanser


Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.