Samferdselsdepartementet, 4. postadministrasjonskontor, Diverse protokoller ang. skyssvesenet (S), nr. 2: Fortegnelse over skysstasjoner 1875, Astaref: RA/S-1345/G/Ge/Gea/L0002

Kildeinformasjon

RA/S-1345/G/Ge/Gea/L0002
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Samferdselsdepartementet, 4. postadministrasjonskontor G: SERIE S - SKYSSVESEN
Ge: Diverse protokoller
Gea: Diverse protokoller ang. skyssvesenet (S)
L0002: Fortegnelse over skysstasjoner
Skyss nr. 2/1875 - Fortegnelse over skysstasjoner. Kommunikasjon og samferdsel Skyssvesen Statlige arkiver Departementene

Referanser


Brukerinnstillinger