Oslo folkeregister, Registerkort, Utflyttede fra Oslo nr. 14: Kvinner (E-Gram) 1906-1914, Astaref: SAO/A-11715/F/Fa/Fac/L0014

Kildeinformasjon

SAO/A-11715/F/Fa/Fac/L0014
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Oslo Oslo folkeregister, Registerkort F: UTFLYTTEDE OG UTVANDREDE
Fa: Utflyttede
Fac: Utflyttede III Oslo
L0014: Kvinner
Flytteprotokoller nr. 14/1906 - 1914 - Kvinner. E - Gram. Kortene er fonetisk-alfabetisk sortert. Personopplysninger Emigrasjon og flytting

Referanser


Brukerinnstillinger