Lauritz Andersen Smith og Lauritz Lauritzen, nr. 1.1: Kopibok 1740-1745, Astaref: SAST/A-100231/O/L0001

Kildeinformasjon

SAST/A-100231/O/L0001
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Stavanger Pa 0119 - Smith, Lauritz Andersen og Lauritz Lauritzen O: Arkivet
L0001: Kopibøker m.m.
Kopibok nr. 1.1/1740 - 1745 - Innlagt: leiekontrakt 1744 vedkommende gården Vatne, en udatert nota og et brev 13.8.1750 fra Jan von de Velde, Bergen. Kopibøker

Referanser


Brukerinnstillinger