Anker, Dokumentsamling, nr. 2.1: Bernt Ankers kopibok 1798-1801, Astaref: RA/PA-0003/F/L0002/0001

Kildeinformasjon

RA/PA-0003/F/L0002/0001
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Anker F: Dokumentsamling
Fa: Forarbeidene til amtmennenes femårsberetninger. Serie B.
Gea: Diverse protokoller ang. skyssvesenet (S)
L0002:
0001: Bernt Ankers kopibok Kopibok nr. 2.1/1798 - 1801 - Bernt Ankers kopibok. Defekt, med noen løse fragmenter av blad. Kopibøker

Referanser


Brukerinnstillinger