Annen kilde for Esso Norge as, Vallø Oljeraffineri og lager, Generalforsamlings- og styreprotokoller 1906-1912, Astaref: SAST/A-101956/A/Aa/L0001/0005

Kildeinformasjon

SAST/A-101956/A/Aa/L0001/0005
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Stavanger Pa 1536 - Esso Norge as, Vallø Oljeraffineri og lager A: Generalforsamlinger og styredokumenter
Aa: Generalforsamlings- og styreprotokoller
L0001: Generalforsamlinger og bilag til generalforsamlinger
0005: Bilag til a/s Vallø Oljeraffineri Direksjonsprotokoll Annen kilde nr. 1.5/1906 - 1912 - Generalforsamlinger og bilag til generalforsamlinger. S-206 og S-207. Bilag til a/s Vallø Oljeraffineri Direksjonsprotokoll Generalforsamling Direksjon Styreprotokoll Raffineri Lager

Referanser


Brukerinnstillinger