Lensmannen i Leikanger, Branntrygding, nr. 8: Branntakstprotokoll, skjematakst, 1937-1946, Astaref: SAB/A-29201/0012/L0008

Kildeinformasjon

SAB/A-29201/0012/L0008
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Leikanger 0012: Branntrygding
L0008: Branntakstprotokoll, skjematakst
Branntakster nr. 8/1937 - 1946 - Branntakstprotokoll, skjematakst Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger