Lensmannen i Leikanger, Branntrygding, nr. 6: Branntakstprotokoll, 1920-1926, Astaref: SAB/A-29201/0012

Kildeinformasjon

SAB/A-29201/0012
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Leikanger 0012: Branntrygding
Branntakster nr. 6/1920 - 1926 - Branntakstprotokoll Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger