Lensmannen i Leikanger, Branntrygding, nr. 2: Branntakstprotokoll, 1868-1940, Astaref: SAB/A-29201/0012/L0002

Kildeinformasjon

SAB/A-29201/0012/L0002
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Leikanger 0012: Branntrygding
L0002: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 2/1868 - 1940 - Branntakstprotokoll Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger