Lensmannen i Leikanger, Branntrygding, nr. 1: Branntakstprotokoll, 1846-1868, Astaref: SAB/A-29201/0012/L0001

Kildeinformasjon

SAB/A-29201/0012/L0001
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Leikanger 0012: Branntrygding
L0001: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 1/1846 - 1868 - Branntakstprotokoll Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger