Lensmannen i Lavik, Branntrygding, nr. 2: Branntakstprotokoll, skjematakst, 1895-1933, Astaref: SAB/A-29101/0012/L0002

Kildeinformasjon

SAB/A-29101/0012/L0002
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Lavik 0012: Branntrygding
L0002: Branntakstprotokoll, skjematakst
Branntakster nr. 2/1895 - 1933 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger