Lensmannen i Gloppen og Breim, Branntrygding nr. 4: Branntakstprotokoll, skjematakst, 1933-1955, Astaref: SAB/A-27801/0012/L0004

Kildeinformasjon

SAB/A-27801/0012/L0004
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Gloppen og Breim 0012: Branntrygding
L0004: Branntakstprotokoll, skjematakst
Branntakster nr. 4/1933 - 1955 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger