Lensmannen i Gloppen og Breim, Branntrygding nr. 3: Branntakstprotokoll, skjematakst, 1894-1931, Astaref: SAB/A-27801/0012/L0003

Kildeinformasjon

SAB/A-27801/0012/L0003
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Gloppen og Breim 0012: Branntrygding
L0003: Branntakstprotokoll, skjematakst
Branntakster nr. 3/1894 - 1931 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger