Lensmannen i Gaular, Branntrygding, nr. 5: Branntakstprotokoll, 1895-1917, Astaref: SAB/A-27601/0012/L0005

Kildeinformasjon

SAB/A-27601/0012/L0005
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Gaular 0012: Branntrygding
L0005: Branntakstprotokoll, skjematakst
Branntakster nr. 5/1895 - 1917 Sogn og Fjordane fylke
Indre Holmedal komm.
Gaular komm.
- Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger