Lensmannen i Gaular, Branntrygding, nr. 3: Branntakstprotokoll, 1924-1951, Astaref: SAB/A-27601/0012/L0003

Kildeinformasjon

SAB/A-27601/0012/L0003
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Gaular 0012: Branntrygding
L0003: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 3/1924 - 1951 Sogn og Fjordane fylke
Gaular komm.
- Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger