Lensmannen i Førde, Branntrygding, nr. 9: Branntakstprotokoll, skjematakst, 1922-1946, Astaref: SAB/A-27401/0012/L0009

Kildeinformasjon

SAB/A-27401/0012/L0009
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Førde 0012: Branntrygding
L0009: Branntakstprotokoll, skjematakst
Branntakster nr. 9/1922 - 1946 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger