Lensmannen i Eid, Branntrygding, nr. 3: Branntakstprotokoll, 1906-1922, Astaref: SAB/A-27001/0012/L0003

Kildeinformasjon

SAB/A-27001/0012/L0003
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Eid 0012: Branntrygding
L0003: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 3/1906 - 1922 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger