Lensmannen i Balestrand, Branntrygding, nr. 2: Branntakstprotokoll, 1920-1955, Astaref: SAB/A-26501/0012/L0002

Kildeinformasjon

SAB/A-26501/0012/L0002
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Balestrand 0012: Branntrygding
L0002: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 2/1920 - 1955 - - Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger

Referanser


Brukerinnstillinger