Bastian Svendsen: Etterretninger om geistligheten i Akershus stift, bind 4.2, prostier i Østfold, Akershus og Hedmark, Astaref: SAO/PAO-0181/D/L0006

Kildeinformasjon

Statsarkivet i Oslo SAO/PAO-0181/D/L0006
Lenke til Arkivportalen
PAO-0181: Svendsen, Bastian - etterretninger om geistligheten i Akershus stift
D: Opptegnelser om geistlige i Norge
L0006: Etterretninger del 5
Genealogisk samling nr. 4.2 /Frem til 1840 - Bastian Svendsen (1795-1865) ble 1828 beskikket som klokker ved Vår Frelsers kirke i Kristiania. Han er kjent for sitt store utrykte verk ”Christiania Stifts Præstehistorie”, eller ”Biographiske Efterretninger om Geistligheden i bemeldte Stift”, som var en videreføring av tidligere klokker Joachim Bruun Hass' (d. 1788) opptegnelser om stiftets geistlighet. Som utgangspunkt for undersøkelser er Svendsens biografiske etterretninger utmerkede, men verket inneholder en del feil, og mange av disse er gjengitt i den lokalhistoriske litteraturen. Svendsen testamenterte sine samlinger, som var renskrevet i to eksemplarer, til Universitetet. Det ene, som var i 6 foliobind og bærer preg av å være hans arbeidseksemplar, oppbevares i Statsarkivet i Oslo. Det andre er i 4 kvartbind og er i Universitetsbiblioteket i Oslo. Genealogiske samlinger Personopplysninger Privatarkiver Personarkiver Prester og andre geistlige

Referanser


Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.
{}