Annen kilde for A/S Strømsø Bensinstasjon, A Referatprotokoller 1933-1938, Astaref: SAST/A-101922/A/L0001

Kildeinformasjon

SAST/A-101922/A/L0001
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Stavanger PA 1517 - A/S Strømsø Bensinstasjon A: Referatprotokoller
L0001: Referatprotokoll
Annen kilde nr. 1/01.01.1970 - 01.01.1970 - Referatprotokoll. Dette arkivstykket ligger i boks A 0001 i PA 1516 - Nor Hotellkompani A/S. Industri Olje- og petroleumsindustri Privatarkiver Bedriftsarkiver

Referanser


Brukerinnstillinger