Annen kilde for Holst, Christian, Stattholderskapets og den norske regjerings formanns sekretær, Frederik Dues og Severin Løvenskiolds offentlige papi, Astaref: RA/PA-0040/F/Fe/L0063

Kildeinformasjon

Riksarkivet RA/PA-0040/F/Fe/L0063
Lenke til Arkivportalen
Holst, Christian F: A. STATTHOLDERSKAPETS OG DEN NORSKE REGJERINGS FORMANNS SEKRETÆR
Fe: Frederik Dues og Severin Løvenskiolds offentilige papirer
L0063: Severin Løvenskiolds offentlige papirer fra hans tid som:
Annen kilde nr. 63 /1814 - Severin Løvenskiolds offentlige papirer. Brev og korrespondanse Eidsvoll 1814 Privatarkiver Personarkiver

Referanser


Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.