Landssvikarkivet, Oslo/Asker og Bærum politikammer, Dommer, nr. 6: Dnr. 29 Vidkun Quisling, Astaref: RA/S-3138/0001/D/Da/L0006

Kildeinformasjon

RA/S-3138/0001/D/Da/L0006
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Landssvikarkivet D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Dommer
L0006: Dnr. 29
Landssvikssaker nr. 6/1945 - Dnr. 29 Vidkun Quisling Rettergang Personopplysninger 2. verdenskrig Landssvikoppgjøret Statlige arkiver

Referanser


Brukerinnstillinger