Landssvikarkivet, Oslo/Asker og Bærum politikammer, Dommer, nr. 6: Dnr. 29 Vidkun Quisling, Astaref: RA/S-3138/0001/D/Da/L0006

Kildeinformasjon

Riksarkivet Riksarkivet RA/S-3138/0001/D/Da/L0006
Lenke til Arkivportalen
Landssvikarkivet D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Da: Dommer
L0006: Dnr. 29
Landssvikssaker nr. 6 /1945 - Dnr. 29 Vidkun Quisling Rettergang Personopplysninger 2. verdenskrig Landssvikoppgjøret Arkivverkets vårslipp 2010-2015 Statlige arkiver

Referanser


Brukerinnstillinger


Du må være innlogget for å kunne sende tilbakemelding.