Protokoll for Østlandske Petroleumscompagni A/S, Aa Møtebøker og referatprotokoller 1922-1924, Astaref: SAST/A-101954/A/Aa/L0003/0003

Kildeinformasjon

SAST/A-101954/A/Aa/L0003/0003
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Stavanger PA 1534 - Østlandske Petroleumscompagni A/S A: Møtebøker og referatprotokoller
Aa: Møtebøker og referatprotokoller
L0003: Direksjonsprotokoller
0003: Den Administrerende Direksjon alle selskaper (referatprotokoll) Annen kilde nr. 3.3/1922 - 1924 - Direksjonsprotokoller. Den Administrerende Direksjon alle selskaper (referatprotokoll). I 1919 inngikk selskapene Østlandske Petroleums co., Vestlandske Petroleums co., Norsk Amerikansk Petroleums co. og Vallø Oljeraffineri (senere Norsk Amerikansk Mineralolje co.) et samarbeid og direksjonen av de fire selskapene ble samlet hos Østlandske Petroleums co. i Oslo. Industri Olje- og petroleumsindustri Privatarkiver Bedriftsarkiver

Referanser


Brukerinnstillinger