Protokoll for A/S Vestlandske Petroleumscompani, Aa Generalforsamlinger og styreprotokoller 1890-1953, Astaref: SAST/A-101953/A/Aa/L0001/0001

Kildeinformasjon

SAST/A-101953/A/Aa/L0001/0001
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Stavanger PA 1533 - A/S Vestlandske Petroleumscompani A: Møteboker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Generalforsamling og styreprotokoller
L0001: Generalforsamlinger og styreprotokoller
0001: Styre- og generalforsamlingsprotokoll Annen kilde nr. 1.1/1890 - 1953 - Generalforsamlinger og styreprotokoller. Styre- og generalforsamlingsprotokoll. Møteprotokoller Industri Olje- og petroleumsindustri Privatarkiver Bedriftsarkiver

Referanser


Brukerinnstillinger