Protokoll for Rentekammeret, Kammerkanselliet, Norske avdeling, Register til relasjons- og resolusjonsprotokoller 1801-1814, Astaref: RA/EA-3111/G/Gf/Gfb/L0016

Kildeinformasjon

RA/EA-3111/G/Gf/Gfb/L0016
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret, Kammerkanselliet G: NORSKE AVDELING
Gf: Kongelige resolusjoner og reskripter
Gfb: Register til relasjons- og resolusjonsprotokoller
L0016: Register til norske relasjons- og resolusjonsprotokoller (merket RK 52.111)
Protokoll nr. 52.111/1801 - 1814 - Register til norske relasjons- og resolusjonsprotokoller -

Referanser


Brukerinnstillinger