Protokoll for Rentekammeret, Kammerkanselliet, Norske avdeling, Register til relasjons- og resolusjonsprotokoller 1799-1800, Astaref: RA/EA-3111/G/Gf/Gfb/L0015

Kildeinformasjon

RA/EA-3111/G/Gf/Gfb/L0015
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret, Kammerkanselliet G: NORSKE AVDELING
Gf: Kongelige resolusjoner og reskripter
Gfb: Register til relasjons- og resolusjonsprotokoller
L0015: Register til norske relasjons- og resolusjonsprotokoller (merket RK 52.110)
Protokoll nr. 52.110/1799 - 1800 - Register til norske relasjons- og resolusjonsprotokoller -

Referanser


Brukerinnstillinger