Protokoll for Rentekammeret, Kammerkanselliet, Norske avdeling, Register til relasjons- og resolusjonsprotokoller 1794-1796, Astaref: RA/EA-3111/G/Gf/Gfb/L0014

Kildeinformasjon

RA/EA-3111/G/Gf/Gfb/L0014
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret, Kammerkanselliet G: NORSKE AVDELING
Gf: Kongelige resolusjoner og reskripter
Gfb: Register til relasjons- og resolusjonsprotokoller
L0014: Register til norske relasjons- og resolusjonsprotokoller (merket RK 52.109)
Protokoll nr. 52.109/1794 - 1796 - Register til norske relasjons- og resolusjonsprotokoller -

Referanser


Brukerinnstillinger