Protokoll for Rentekammeret, Kammerkanselliet, Norske avdeling, Register til relasjons- og resolusjonsprotokoller 1786-1793, Astaref: RA/EA-3111/G/Gf/Gfb/L0013

Kildeinformasjon

RA/EA-3111/G/Gf/Gfb/L0013
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret, Kammerkanselliet G: NORSKE AVDELING
Gf: Kongelige resolusjoner og reskripter
Gfb: Register til relasjons- og resolusjonsprotokoller
L0013: Register til norske relasjons- og resolusjonsprotokoller (merket RK 52.108)
Protokoll nr. 52.108/1786 - 1793 - Register til norske relasjons- og resolusjonsprotokoller -

Referanser


Brukerinnstillinger