Protokoll for Rentekammeret, Kammerkanselliet, Norske avdeling, Register til relasjons- og resolusjonsprotokoller 1783-1785, Astaref: RA/EA-3111/G/Gf/Gfb/L0012

Kildeinformasjon

RA/EA-3111/G/Gf/Gfb/L0012
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret, Kammerkanselliet G: NORSKE AVDELING
Gf: Kongelige resolusjoner og reskripter
Gfb: Register til relasjons- og resolusjonsprotokoller
L0012: Register til norske relasjons- og resolusjonsprotokoller (merket RK 52.107)
Protokoll nr. 52.107/1783 - 1785 - Register til norske relasjons- og resolusjonsprotokoller -

Referanser


Brukerinnstillinger