Protokoll for Rentekammeret, Kammerkanselliet, Norske avdeling, Register til relasjons- og resolusjonsprotokoller 1781-1782, Astaref: RA/EA-3111/G/Gf/Gfb/L0011

Kildeinformasjon

RA/EA-3111/G/Gf/Gfb/L0011
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret, Kammerkanselliet G: NORSKE AVDELING
Gf: Kongelige resolusjoner og reskripter
Gfb: Register til relasjons- og resolusjonsprotokoller
L0011: Register til norske relasjons- og resolusjonsprotokoller (merket RK 52.106)
Protokoll nr. 52.106/1781 - 1782 - Register til norske relasjons- og resolusjonsprotokoller -

Referanser


Brukerinnstillinger