Protokoll for Rentekammeret, Kammerkanselliet, Norske avdeling, Register til relasjons- og resolusjonsprotokoller 1775-1780, Astaref: RA/EA-3111/G/Gf/Gfb/L0010

Kildeinformasjon

RA/EA-3111/G/Gf/Gfb/L0010
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret, Kammerkanselliet G: NORSKE AVDELING
Gf: Kongelige resolusjoner og reskripter
Gfb: Register til relasjons- og resolusjonsprotokoller
L0010: Register til norske relasjons- og resolusjonsprotokoller (merket RK 52.105)
Protokoll nr. 52.105/1775 - 1780 - Register til norske relasjons- og resolusjonsprotokoller -

Referanser


Brukerinnstillinger