Protokoll for Rentekammeret, Kammerkanselliet, Norske avdeling, Register til relasjons- og resolusjonsprotokoller 1773-1780, Astaref: RA/EA-3111/G/Gf/Gfb/L0009

Kildeinformasjon

RA/EA-3111/G/Gf/Gfb/L0009
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret, Kammerkanselliet G: NORSKE AVDELING
Gf: Kongelige resolusjoner og reskripter
Gfb: Register til relasjons- og resolusjonsprotokoller
L0009: Register til norske relasjons- og resolusjonsprotokoller (merket RK 52.104)
Protokoll nr. 52.104/1773 - 1780 - Register til norske relasjons- og resolusjonsprotokoller -

Referanser


Brukerinnstillinger