Protokoll for Rentekammeret, Kammerkanselliet, Norske avdeling, Register til relasjons- og resolusjonsprotokoller 1766-1771, Astaref: RA/EA-3111/G/Gf/Gfb/L0008

Kildeinformasjon

RA/EA-3111/G/Gf/Gfb/L0008
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Rentekammeret, Kammerkanselliet G: NORSKE AVDELING
Gf: Kongelige resolusjoner og reskripter
Gfb: Register til relasjons- og resolusjonsprotokoller
L0008: Register til norske relasjons- og resolusjonsprotokoller (merket RK 52.103)
Protokoll nr. 52.103/30.11.1765 - 03.06.1771 - Register til norske relasjons- og resolusjonsprotokoller -

Referanser


Brukerinnstillinger